*שנה טובה* 

מלאה

באהבה,

שמחה,

בריאות

ושפע של דברים יפים

צייר לי

 חלום

*שנה טובה* 

מלאה

באהבה,

שמחה,

בריאות

ושפע של דברים יפים

*שנה טובה* 

מלאה

באהבה,

שמחה,

בריאות

ושפע של דברים יפים

*שנה טובה* 

מלאה

באהבה,

שמחה,

בריאות

ושפע של דברים יפים

*שנה טובה* 

מלאה

באהבה,

שמחה,

בריאות

ושפע של דברים יפים