YOU ♥ME אותיות עץ

₪90.00מחיר
 • אותיות שבץ נא

  אותיות שמהן אפשר להרכיב כל מילים, שמות או כל דבר העולה על דמיונכם

  האותיות מעץ ב'ירץ בגודל 9/11 ס"מ

  על מלבן העץ מודבקת מדבקה של אות ומספר לפי המשחק שבץ נא

  שכבת לכה מגינה על המדבקה

  כל אות מחירה 15 ש"ח

  את האותיות מייצרים אנשים מעמותת שיקום אחר